UWAGA!

W dniu 4 sierpnia 2022 (czwartek) w godzinach 21:00 - 23:00
z powodu zaplanowanych prac serwisowych niemożliwy będzie kontakt z telefonami stacjonarnymi LPR.

Prosimy kontaktować się na numery komórkowe lub przez radio!

UWAGA: Informujemy, że aktualnie występują problemy w przesyłaniu EZT, dlatego po wypełnieniu zlecenia proszę koniecznie niezwłocznie potwierdzić fakt jego wpłynięcia telefonicznie pod numerem:2222 99999.
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Centrum Operacyjne (24 godz.): tel.: (22) 22 99 999, 605 885 377, 665 010 774, e-mail: dyspozytor@lpr.com.pl, www.lpr.com.pl
ZLECENIE NA ODPŁATNY LOTNICZY TRANSPORT SANITARNY
Należność za transport płatna wg cennika LPR
* wypełnienie pól oznaczonych kolorem czerwonym jest wymagane
1. Wskazany termin transportu
2. Zlecenie ważne
3. Zleceniodawca
#1 #2
4. Miejsce pobytu pacjenta
5. Miejsce docelowe transportu
#1 #2
6. Dane dotyczące pacjenta
lub
7. Oświadczenie lekarza opiekującego się pacjentem

Uwaga:
Zalecane kryteria:
Bezzwłoczny i szybki transport pacjenta powinien mieć zasadnicze znaczenie dla stanu pacjenta.
Całkowity czas transportu pacjenta do miejsca docelowego powinien być krótszy od transportu innymi środkami lokomocji i przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Operacyjnym LPR!!!

8. Informacje dotyczące zlecenia
9. Lekarz opiekujący się pacjentem ***
#1 #2
*** Brak podpisu i pieczęci w rubryce "Podpis i pieczęć kierownika zakładu lub osoby upoważnionej do zlecenia odpłatnego transportu lotniczego" oznacza, że osobą upoważnioną do zlecenia odpłatnego lotniczego transportu sanitarnego jest lekarz opiekujący się pacjentem, o którym mowa w pkt 9.
Kliknięcie poniższego przycisku wyśle dane do LPR i wygeneruje dokument PDF,
który należy wydrukować, opieczętować, podpisać i przekazać załodze HEMS
!

W ciągu kilku minut od wysłania EZT dyspozytor medyczny Centrum Operacyjnego LPR skontaktuje się z Państwem celem wykonania kwalifikacji medycznej pacjenta do transportu.

W przypadku braku kontaktu ze strony LPR przez 15 minut proszę, aby lekarz opiekujący się pacjentem skontaktował się z Centrum Operacyjnym pod numerem telefonu: 2222 99999.
Akceptuję

Informujemy, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dokonało zmiany formalnej w formularzu zlecenia na odpłatny lotniczy transport sanitarny. Proszę zapoznać się ze zmianą oraz w przypadku jej akceptacji przejść do formularza elektronicznego zlecenia transportu (EZT).

Brak podpisu i pieczęci w rubryce "Podpis i pieczęć kierownika zakładu lub osoby upoważnionej do zlecenia odpłatnego transportu lotniczego" oznacza,
że osobą upoważnioną do zlecenia odpłatnego lotniczego transportu sanitarnego
jest lekarz opiekujący się pacjentem, o którym mowa w pkt 9.